ComputerFileFormatsType
kod
ComputerFileFormatsType
bredare match
föredragen benämning
en
File Format
sv
Filformat