ComputerDimensionsType
kod
ComputerDimensionsType
bredare match
föredragen benämning
en
Dimension
sv
Mått (digitala resurser)