CatalogingRulesType
kod
CatalogingRulesType
föredragen benämning
en
Cataloging Rules
sv
Regler för deskriptiv katalogisering (aukt)