BooksLiteraryFormType
kod
BooksLiteraryFormType
bredare match
föredragen benämning
en
Literary Form
sv
Litterär genre