Icke-fiktiva filmer • saogf
föredragen benämning
Icke-fiktiva filmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Nonfiction films • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmer som är motsatsen till fiktiva filmer. Kategorin icke-fiktiva filmer ämnar gruppera filmer som gjorts i utbildnings- eller informationssyfte. Icke-fiktiva filmer används för filmer av dokumentär typ och för filmer som har en vetenskaplig, industriell eller praktisk användning.
Ladda ner
Andra tjänster