Genre/form

Icke-fiktiva filmer

Samma sak som
Föredragen benämning Icke-fiktiva filmer
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm för rörlig bild. Filmer som är motsatsen till fiktiva filmer. Kategorin icke-fiktiva filmer ämnar gruppera filmer som gjorts i utbildnings- eller informationssyfte. Icke-fiktiva filmer används för filmer av dokumentär typ och för filmer som har en vetenskaplig, industriell eller praktisk användning.
Metadata
Smalare