Journalfilmer • saogf
föredragen benämning
Journalfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Newsreels • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Historisk genre. Regelbundet utkommande nyhetsfilm för visning på biografer, vanligen som förspel till långfilm, exempelvis SF-journalerna.
Ladda ner
Andra tjänster