URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Filmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Motion pictures • lcgft
anmärkning om användning
Denna term används för samlingar av filmer som består av flera genrer och/eller former för vilka inte mer specifika termer kan användas som t.ex. dokumentärfilm eller filmkomedier.
Genre/formterm för rörlig bild
Ladda ner
Andra tjänster