Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Filmer

Filmer

Samma sak som
Föredragen benämning Filmer
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm för rörlig bild
  • Anmärkning om användning
    • Denna term används för samlingar av filmer som består av flera genrer och/eller former för vilka inte mer specifika termer kan användas som t.ex. dokumentärfilm eller filmkomedier.
Metadata
Smalare
Visa som: