Fiktiva filmer • saogf
föredragen benämning
Fiktiva filmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Fiction films • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmer som porträtterar påhittade karaktärer och händelser. Filmer där skådespelare uppträder framför en kamera och skapar fiktiva situationer eller berättar en påhittad historia i syfte att en publik ska kunna ta del av det. Fiktiva filmer står i motsatts till icke-fiktiva filmer.
Ladda ner
Andra tjänster