Propagandafilmer • saogf
föredragen benämning
Propagandafilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Propaganda films • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Film gjord för att övertala åskådaren att inta eller känna motvilja mot en viss ståndpunkt, företrädesvis av ideologiskt och politiskt slag. Denna term kan användas för både fiktiva och icke-fiktiva filmer.
Ladda ner
Andra tjänster