Stumfilmer • saogf
föredragen benämning
Stumfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Silent films • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmer utan tal, vanligen före ljudfilmen 1929, men hit även senare filmer som till exempel The Artist. Används för såväl fiktiva som icke-fiktiva filmer.
Ladda ner
Andra tjänster