Biografiska filmer • saogf
föredragen benämning
Biografiska filmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Biographical films • lcgft
variant
Dramadokumentärer
anmärkning om användning
Filmer som skildrar riktiga personer. Denna term kan användas för både fiktiva och icke-fiktiva filmer.
Genre/formterm för rörlig bild.
Ladda ner
Andra tjänster