Historiska filmer • saogf
föredragen benämning
Historiska filmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Historical films • lcgft
variant
Dramadokumentärer
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Fiktiva filmer som porträtterar historiska händelser eller kända personer.
Ladda ner
Andra tjänster