föredragen benämning
Trailrar
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Film trailers • lcgft
variant
Trailers
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Termen används för trailrar för både fiktiva och icke-fiktiva filmer. Trailarna som sådana betraktas som icke-fiktiva filmer eftersom det är frågan om reklam för filmer.
Ladda ner
Andra tjänster