Privatfilmer • saogf
föredragen benämning
Privatfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Amateur films • lcgft
variant
Amatörfilmer
anmärkning om användning
Denna term kan användas för både fiktiva och icke-fiktiva filmer
Genre/formterm för rörlig bild. Filmer från privatpersoner som i första hand dokumenterar filmaren själv, filmarens familj samt i förekommande fall släkt och vänner. En och samma händelse eller företeelse kan finnas på flera olika fysiska filmer och en samma filmrulle kan innehålla upptagningar som sinsemellan ej äger någon orsaksbestämd relation.
Ladda ner
Andra tjänster