Religiösa filmer • saogf
föredragen benämning
Religiösa filmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Religious films • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmer med religiöst tema. Religiösa filmer anges för filmer med kristen musik, som andliga sånger och visor, gospel. Används för såväl fiktiva som icke-fiktiva filmer.
Ladda ner
Andra tjänster