Dockfilmer • saogf
föredragen benämning
Dockfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Puppet films • lcgft
variant
Dockteater (film)
Filmad dockteater
Filmad marionetteater
Marionetteater (film)
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Hit filmer med både animerade dockor och filmer med dockor som styrs av människor, exempelvis Marionetteater. Denna term kan användas för både fiktiva och icke-fiktiva filmer
Ladda ner
Andra tjänster