Långfilmer • saogf
föredragen benämning
Långfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Feature films • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmen har eller kan ha visats offentligt, till exempel på biograf eller på tv. Exempel på sådant som kan betecknas som långfilm: spelfilm, animerad film, dokumentärfilm, experimentfilm, journalfilm, konstnärlig film. Denna term kan användas för både fiktiva och icke-fiktiva filmer
Ladda ner
Andra tjänster