Videokonst • saogf
föredragen benämning
Videokonst
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Video installations (Art) • lcgft
variant
Videoinstallationer
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Konstform baserad på elektroniska upptagningar av ljud och bild som reproduceras via bildmonitorer.
Ladda ner
Andra tjänster