Experimentfilmer • saogf
föredragen benämning
Experimentfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Experimental films • lcgft
variant
Avantgardefilmer
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmer som ämnar vidga filmmediets traditionella form, struktur och innehåll, vanligtvis på ett subjektiv tillvägagångssätt. Ofta icke-kommersiella och gjorda av en enskild filmmakare eller liten grupp människor. Denna term kan användas för både fiktiva och icke-fiktiva filmer.
Ladda ner
Andra tjänster