Film- och tv-bearbetningar • saogf
föredragen benämning
Film- och tv-bearbetningar
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Film adaptations • lcgft
variant
Videobearbetningar
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmatisering av något som redan finns i ett annat medium, till exempel en bok eller en pjäs. Denna term kan användas för både fiktiva och icke-fiktiva filmer.
Ladda ner
Andra tjänster