Genre/form

Animerade filmer

Samma sak som
Föredragen benämning Animerade filmer
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm för rörlig bild
  • Film med konstgjord rörelse, t ex tecknad film, datoranimerad film, dockfilm, film med urklippta pappersfigurer, t ex Dumbo , Toy story (KB). Se även Dockfilmer. Denna term kan användas för både fiktiva och icke-fiktiva filmer. Denna term kan användas för både fiktiva och icke-fiktiva filmer.
Metadata