Filmade teaterföreställningar • saogf
föredragen benämning
Filmade teaterföreställningar
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Filmed plays • lcgft
variant
Teaterföreställningar (film)
Tv-teater
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild
Specificera typ av föreställning med ämnesord, företrädesvis genre-form ämnesord
Ladda ner
Andra tjänster