Karaoke (film) • saogf
föredragen benämning
Karaoke (film)
ingår i system
Del av termsamling
variant
Sing-along (film)
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmer med instrumentalmusik och text avsedd för egen sång. Hit även sing-along
Ladda ner
Andra tjänster