Filmade scenframträdanden • saogf
föredragen benämning
Filmade scenframträdanden
ingår i system
Del av termsamling
variant
Filmade scenföreställningar
Scenframträdanden (film)
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Scenframträdanden som inte är Filmade teaterföreställningar, exempelvis trolleri och cirkus. Specificera typ av framträdande med annan genre/formterm eller ämnesord.
Ladda ner
Andra tjänster