Musikdokumentärer • saogf
föredragen benämning
Musikdokumentärer
ingår i system
Del av termsamling
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Icke-fiktiv film som skildrar en person, en grupp, ett företag eller en institution som verkar inom musikens område.
Ladda ner
Andra tjänster