Filmade bilderböcker • saogf
föredragen benämning
Filmade bilderböcker
ingår i system
Del av termsamling
variant
Bilderböcker (film)
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Används för filmade uppläsningar av bilderböcker. Ibland rör sig bilderna en aning.
Ladda ner
Andra tjänster