Hembygdsfilmer • saogf
föredragen benämning
Hembygdsfilmer
ingår i system
Del av termsamling
variant
Lokalhistoriska filmer
Sockenfilmer
Stadsfilmer
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Används för icke-fiktiva lokalhistoriska filmer. Vanligen syftar begreppet på landsbygdssamhällen, där befolkningen är relativt stationär, men man kan också tala om staden som hembygd.
Ladda ner
Andra tjänster