Informationsfilmer • saogf
föredragen benämning
Informationsfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Educational films • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Icke-fiktiva filmer med samhällsinformation, upplysningsfilm.
Ladda ner
Andra tjänster