Instruktionsfilmer • saogf
föredragen benämning
Instruktionsfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Instructional films • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Används för filmer vars struktur och format är tänkt att underlätta för undervisning och övning. Kan vara steg-för-steg-filmer i hur något utförs, till exempel hur man byter till vinterdäck. För filmer vars syfte det är att förmedla kunskap och information, inklusive filmer ämnade att visas i klassrummet, används termen Undervisningsfilmer.
Ladda ner
Andra tjänster