Undervisningsfilmer • saogf
föredragen benämning
Undervisningsfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Educational films • lcgft
variant
Skolfilmer
Utbildningsfilmer
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmer vars syfte är att förmedla kunskap och information, inklusive filmer ämnade att visas i klassrummet.
Ladda ner
Andra tjänster