Filmade musikframträdanden • saogf
föredragen benämning
Filmade musikframträdanden
ingår i system
Del av termsamling
variant
Musikframträdanden (film)
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Filmat musikframträdande som inte är en konsert, till exempel filmad gatumusik.
Ladda ner
Andra tjänster