Dokumentärfilmer • saogf
föredragen benämning
Dokumentärfilmer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Documentary films • lcgft
anmärkning om användning
Genre/formterm för rörlig bild. Film som inte är påhittad, iscensatt eller dramatiserad med spelfilmens metoder utan som avser att säga sanningen om historiens eller samtidens verklighet genom att med filmutrustningen fånga ett skeende eller rekonstruera fakta. Filmerna har ingen särskild målgrupp och kan skildra verkliga personer och/eller händelser, huvudsakligen i nuet.
Ladda ner
Andra tjänster