Genre/form

Etnografiska filmer

Samma sak som
Föredragen benämning Etnografiska filmer
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm för rörlig bild. Icke-fiktiva filmer som dokumenterar särskilda kulturer, eller folkgrupper, inklusive filmer gjorda av antropologer eller forskare och filmer som kan sägas vara analytiska verk gjorda i syfte att förstå särskilda folkgruppers trossystem, seder och bruk. Används ej för generella historiska framställningar om förståelse av människan. För filmer där folkgrupper presenteras ytligt och där fokus ligger på resor och platser används genre/formtermen Reseskildringar (film). Behöver inte kompletteras med genre/formtermen Dokumentära filmer.
Metadata