Genre/form

Efemärt tryck

Samma sak som
Föredragen benämning Efemärt tryck
Ingår i system
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Kortlivade vardagliga alster, vanligen tryckta på papper, tillverkade för en speciell begränsad användning, och sedan ofta bortkastade. Omfattar vardagliga alster som är tänkta att sparas åtminstone under en period, t.ex. minnessaker och aktiebrev.
Metadata
Smalare