Efemärt tryck • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Efemärt tryck
nära match
Ephemera • gmgpc
variant
Dagsländetryck
Efemärt material
Småtryck
Tryckt efemärt material
anmärkning om användning
Kortlivade vardagliga alster, vanligen tryckta på papper, tillverkade för en speciell begränsad användning, och sedan ofta bortkastade. Omfattar vardagliga alster som är tänkta att sparas åtminstone under en period, t.ex. minnessaker och aktiebrev.
Ladda ner
Andra tjänster