Pengar • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Pengar
nära match
Money • gmgpc
variant
Pappersvaluta
Valuta
anmärkning om användning
Pappersvaluta avsedda för cirkulation som bytesmedel. Exempel omfattar sedlar utgivna av en nationell- och kolonialmyndighet, banksedlar, samt sedlar utgivna av handelsmän och handelshus och av militära och lokala myndigheter.
Ladda ner
Andra tjänster