Näsdukar • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Näsdukar
nära match
Handkerchiefs • gmgpc
variant
Paradnäsdukar
anmärkning om användning
Tygstycken, vanligen fyrkantiga, och avsedda att bäras. Tryckta med minnesmotiv för att användas som souvenirer eller med politiska sloganer för att användas som kampanjmaterial, särskilt under perioden från mitten till slutet av 1800-talet.
Ladda ner
Andra tjänster