Genre/form

Näsdukar

Samma sak som
Föredragen benämning Näsdukar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Tygstycken, vanligen fyrkantiga, och avsedda att bäras. Tryckta med minnesmotiv för att användas som souvenirer eller med politiska sloganer för att användas som kampanjmaterial, särskilt under perioden från mitten till slutet av 1800-talet.
Metadata