Skolpremier • gmgpc/swe
föredragen benämning
Skolpremier
nära match
Rewards of merit • gmgpc
variant
Belöningskort
Utmärkelser (skolan)
anmärkning om användning
Små tryckta eller handskrivna dokument utdelade i skolor som ett erkännande av gott uppförande eller utmärkta skolkunskaper. Allmänt spridda under 1800-talet.
Ladda ner
Andra tjänster