Andaktsbilder • gmgpc/swe
föredragen benämning
Andaktsbilder
nära match
Devotional images • gmgpc
variant
Helgonbilder
Religiösa bilder
Söndagsskolkort
anmärkning om användning
Bilder avsedda att vara till hjälp vid bön eller gudstjänst. Exemplen omfattar även små präglade bilder på spetsmönstrat papper allmänt spridda i Europa under 1880-talet som avbildar helgon och episoder ur Jesus Kristus liv. Utgavs ibland i sats och användes i religiösa skolor. Kan innehålla en kort religiöst text.
Ladda ner
Andra tjänster