Genre/form https://id.kb.se/term/gmgpc/swe/Attester%20och%20certifikat

Attester och certifikat

Samma sak som
Föredragen benämning Attester och certifikat
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Handling som innehåller bestyrkta uppgifter om, t.ex. äganderätt, medlemskap, fullgjorda föreskrivna prov eller juridisk ställning.
Metadata
Smalare
Visa som: