Genre/form

Försäkringsbrev

Samma sak som
Föredragen benämning Försäkringsbrev
Ingår i system
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Skriftlig handling som försäkringsgivare utfärdar i samband med försäkringsavtals ingående och som anger försäkringens art och omfattning, premiens storlek och förfallodag, försäkringsbelopp samt andra bestämmelser som skall gälla för avtalet. (NE.)
Metadata