Röstsedlar • gmgpc/swe
föredragen benämning
Röstsedlar
nära match
Ballots • gmgpc
variant
Valsedlar
anmärkning om användning
Pappersblad, kort eller andra saker som används för att avlämna en röst eller tillkännage en förslagslista med kandidater.
Ladda ner
Andra tjänster