föredragen benämning
Lottsedlar
nära match
Lottery tickets • gmgpc
variant
Lotter
anmärkning om användning
Lappar av papper, papp eller annat material som representerar chanser att vinna ett pris i ett lotteri.
Ladda ner
Andra tjänster