Prislistor • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Prislistor
nära match
Price lists • gmgpc
variant
Priskuranter
anmärkning om användning
Uppräkning av kostnader för varor och tjänster. Saknar vanligen sådana beskrivande detaljer som finns i en katalog.
Ladda ner
Andra tjänster