Genre/form

Provexemplar

Samma sak som
Föredragen benämning Provexemplar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Böcker, blad eller paket som innehåller provexemplar av utformningar av material som kan köpas från särskilda tillverkare eller tryckare. Exempel omfattar även enskilda blad framställda för att visa vilken typ av arbete som utförs av en kommersiell tryckare samt små förpackningar med reklamprover.
Metadata
Smalare