Tidsscheman • gmgpc/swe
föredragen benämning
Tidsscheman
nära match
Schedules (Time plans) • gmgpc
variant
Scheman (tidsplaner)
Tidsplaner
anmärkning om användning
System eller listor som visar händelseförlopp och dess respektive tider.
Ladda ner
Andra tjänster