Pappersleksaker • gmgpc/swe
föredragen benämning
Pappersleksaker
nära match
Paper toys • gmgpc
anmärkning om användning
Pappersark, papp eller annat material med förtryckta konturer eller bilder som kan klippas ut och vikas till leksaker. Omfattar även redan gjorda leksaker.
Ladda ner
Andra tjänster