Optiska leksaker • gmgpc/swe
föredragen benämning
Optiska leksaker
nära match
Optical toys • gmgpc
variant
Fenakistoskop
Zoopraxiscope
anmärkning om användning
Leksaker bestående av serier med stillbilder på skivor eller remsor som skapar en illusion av rörelse när de visas med hjälp av särskilda betraktningsanordningar (tittskåp).
Ladda ner
Andra tjänster