Flippböcker • gmgpc/swe
föredragen benämning
Flippböcker
nära match
Flip books • gmgpc
anmärkning om användning
Illustrationer ihopbundna som visar en animerad scen när sidorna bläddras i snabb följd.
Ladda ner
Andra tjänster