Spelpjäser • gmgpc/swe
föredragen benämning
Spelpjäser
nära match
Game pieces • gmgpc
variant
Spelbrickor
Spelfigurer
Spelmarker
anmärkning om användning
Föremål som används av deltagare i bord- eller brädspel.
Ladda ner
Andra tjänster