föredragen benämning
Spelkort
nära match
Playing cards • gmgpc
variant
Kortlekar
anmärkning om användning
Kortsats med ett bestämt antal kort och märkta för att kunna spela olika kortspel eller för att spå i kort. Hit även kort för särskilda spel för vilka det inte finns någon standarduppsättning av kort, t.ex. Svarte Petter och UNO.
Ladda ner
Andra tjänster