Genre/form

Spelkort

Samma sak som
Föredragen benämning Spelkort
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Kortsats med ett bestämt antal kort och märkta för att kunna spela olika kortspel eller för att spå i kort. Hit även kort för särskilda spel för vilka det inte finns någon standarduppsättning av kort, t.ex. Svarte Petter och UNO.
Metadata
Smalare